«Κατανοώ ότι υποβάλλω τα στοιχεία του βιογραφικού μου προς πλήρωση θέσης εργασίας στην εταιρεία Randstad. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δεν μεσολάβησε προς εξεύρεση θέσεως εργασίας για λογαριασμό μου. Κατανοώ ότι τα στοιχεία του βιογραφικού μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις εταιρείες του ομίλου των εταιρειών Randstad Ελλάδος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εύρεση εργασίας για λογαριασμό μου και η πρόσληψή μου στις εταιρείες του ομίλου Randstad Ελλάδος. Oι εταιρείες του ομίλου Randstad Ελλάδος δεν εκπροσωπούν, ούτε δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»